สามารถซื้อสินค้า Leetech จากตัวแทนจำหน่าย ที่ Home Pro, ไทวัสดุ, สยามโกลบอลเฮ้าส์ , ดูโฮม , โฮมฮับ และตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ